Můj pohled na uprchlickou krizi

pátek 11. březen 2016 13:31

Téma tohoto článku nebude nijak překvapivé, protože v poslední době se tzv. uprchlická krize stala velmi populárním tématem. Hned u úvodu bych ráda uvedla, že se jedná skutečně jen o můj pohled na věc a nechci nikomu vnucovat své názory ani naopak kritizovat ty jeho. Každý z nás se na tento problém dívá jinak. Myslím dokonce, že toto téma jasně rozdělilo naší společnost na dva tábory.

Zúčastnila jsem se mnohých besed, diskuzí a přednášek na toto téma a musím konstatovat, že po vyslechnutí názorů mnohých, převážně starších lidí, jsem musela zkonstatovat že se na věc dívají většinou velmi záporně. Na mnohých setkáních jsem se setkala s opravu velkou nesnášenlivostí vůči Muslimům a dokonce jsem několikrát slyšela, že se lidé bojí toho, že Muslimové chtějí ovládnout „náš svět“.

Všem nám je jasné, že současná situace je problém, který je potřeba řešit. Je však velmi těžké najít takové řešení, které by bylo dobré pro všechny strany. Situace uprchlíků je velmi složitá a my všichni bychom si měli uvědomit jaké by to asi bylo, kdybychom se ocitli v jejich kůži. Stejně tak chápu skutečnost, že Evropa nemá neomezené kapacity a je tedy třeba jistým způsobem zabránit takovému přívalu uprchlíků. Pravdou také je, že je velmi těžké kontrolovat kdo všechno hranice přestoupí.

Skutečností kterou si ale mnozí neuvědomují je, že migrace probíhá v našem světě neustále. Není potřeba pro příklad chodit ani daleko do historie, vždyť si mnozí z nás jistě vzpomenou na 90. léta. Tehdy probíhal masový příval uprchlíků z Balkánu, kteří utíkali před válkou v Jugoslávii. Připomeňme, že už tedy byla většina z nich Muslimové, kteří pocházeli z Bosny a Kosova.

Podíváme-li se trochu dále do minulosti, tak stojí za zmínku 50. léta, kdy z našeho území utíkali obyvatelé ve velkém. Odhaduje se, že v letech 1948 až 1950 odešlo z tehdejšího Československa více než 100 000 lidí. Celkově pak do konce šedesátých let počet uprchlíků činil asi půl milionu, přičemž samozřejmě většina těchto útěků byla nelegální, takže skutečný počet může být ještě mnohem vyšší.

Příkladů by byla ještě dlouhá řádka, ale je asi zbytečné je tu všechny uvádět. Realitou totiž stejně zůstává, že pro všechny je důležitá pouze aktuální krize. Tato krize je totiž také z velké části spojena se strachem z Islámu. Jak už jsem se ale zmínila výše, tak už v devadesátých letech přicházeli Muslimové z Balkánu. Tehdy však nebyla fobie z Islámu zdaleka tak velká, což se dá velmi dobře pochopit, protože od té doby došlo k velkému rozmachu terorismu, který je páchán údajně „ve jménu Islámu“.

Logicky, tak vidíme v každém Muslimovi teroristu a každou zahalenou ženu podezříváme, že pod šaty skrývá zbraň či výbušninu. Jenže tady dochází k obrovskému omylu, strach z terorismu a radikalismu je logický, ale není rozhodně identický se strachem z Islámu. Sama jsem žila mezi Muslimy několik let a každý „obyčejný“ Muslim, kterého se zeptáte vám řekne, že teroristi nejsou Muslimové, protože nelze vraždit ve jménu Islámu. Na tohle mi nejspíše většina z vás odvětí, že to není pravda. Pravdou ale je, že Korán se dá vykládat různými způsoby, a pokud tito terorističtí vůdci chtějí, tak si výklad poupraví k obrazu svému. To že se poté najdou takové lidi, kteří jejich výkladu uvěří je věc druhá. Vždyť za Druhé světové války se našlo spoustu lidí, kteří uvěřili Hitlerovi a věrně ho následovali. Pokud by se tehdy Hitler odkazoval na křesťanství, tak by dnes vládl v Evropě strach z křesťanství?

Jak už jsem psala v úvodu, tak tenhle článek je pouze můj pohled na situaci a zcela pochopím, pokud se mnou nebudete souhlasit. Jsem samozřejmě také ovlivněná tím, že jsem na Muslimy zvyklá, a proto pro mě nejsou tak vzdáleným etnikem jako pro většinu ostatních. Chápu vlastně i všechny často otřásané obavy z jiného způsobu života a vyznání. Realitou ale je, že nikomu z nás přece nijak neublíží pokud cestou do metra potkáte zahalenou ženu. Žijeme v multikulturní společnosti a to je velmi důležité si uvědomit. Snažme se tedy odlišovat pojmy s dojmy. Berte tento můj článek jako jeden z mnoha názorů a budu velice ráda, pokud vás přiměje alespoň trochu k zamyšlení.

 

 

Lucie Vinterová

Lucie Vinterová

Lucie Vinterová

Chci psát své názory na vše co je kolem mně... Prostě na život, ať už ten můj nebo Váš...

Moje nazory, zkusenosti a pocity...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora